Vergoedingen

Via de zorgverzekering

Coöperatie VGZ

Mantelaar heeft met zorgverzekeraar coöperatie VGZ afspraken gemaakt over de vergoeding van haar zorgstudenten. Dit geldt voor alle ‘labels’ die deze zorgverzekeraar aanbiedt: VGZ, Univé, IZZ, IZA en UMC. De vergoeding vindt plaats via de aanvullende verzekering (de basisverzekering vergoedt momenteel geen respijtzorg).

Hoeveel uren uw cliënt vergoed kan krijgen, hangt af van haar of zijn aanvullende verzekering. Dit loopt uiteen van 5 tot maar liefst 25 dagen.

Met de zorgverzekeraar is afgesproken dat deze dagen flexibel mogen worden ingezet: één dag mag ook worden ingezet als 2 nachtdiensten (van negen uur) of 4 dagdelen (van vier uur).

Bijvoorbeeld: uw cliënt heeft de ‘VGZ Aanvullend Beter’ verzekering. Deze vergoedt 10 dagen per jaar vervangende mantelzorg. Die dagen mogen ook worden ingezet als 10 x 4 = 40 dagdelen of 10 x 2 = 20 nachtdiensten.

Deze afspraak geldt dus ook voor de aanvullende verzekeringen van Univé, IZZ, IZA en UMC.

Ook andere verzekeringen werken met respijtzorg, zoals Zilveren Kruis, Pro Life en Interpolis. Als klant met een aanvullende verzekering bij een van deze verzekeraars kunt u gebruikmaken van een mantelzorgvergoeding. Het bedrag van deze vergoeding verschilt van maximaal €750,- tot €1.250,- per jaar, afhankelijk van het aanvullende pakket.

Via een gemeentelijke regeling

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is een wet uit 2015. De wet regelt ondersteuning door de gemeente, met het doel dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, en deel uit blijven maken van de maatschappij.

De WMO maakt onderscheid tussen algemene en maatwerkvoorzieningen. Per gemeente verschilt de invulling van de WMO. Varierend van het mantelzorgcompliment tot de inkoop van mantelzorgondersteuning voor inwoners. Onderzoek hier en ontvang een overzicht van de vergoedingen en regelingen binnen de gemeente van uw client.

Via het persoonsgebonden budget (PGB)

Vaak kan de zorg vergoed worden vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Dit kan als er sprake is van een PGB voor begeleiding, huishoudelijke hulp en/of persoonlijke verzorging.

De bekostiging van het PGB vindt plaats vanuit de Wmo (gemeente) of de Wlz (zorgkantoor). Dat wordt (kort gezegd) bepaald door de zorgzwaarte van uw cliënt. Is onduidelijk of de zorgvraag van uw cliënt onder de Wmo of Wlz valt? Dan is het gemeenteloket een goed startpunt. De zorgstudenten van Mantelaar kunnen in elk geval vanuit zowel een PGB-Wmo als een PGB-Wlz vergoed worden.

Via de belastingaftrek

Mogelijk kan uw cliënt de kosten niet of niet helemaal vergoed krijgen via zorgverzekering of PGB. Dan bestaat de mogelijkheid om deze kosten af te trekken van de inkomstenbelasting. Dat kan een fors voordeel opleveren: tot wel 50% van de kosten!

Bij de jaarlijkse aangifte kunnen de kosten opgevoerd worden als aftrekpost ‘extra gezinshulp’. Hoeveel kosten uw cliënt kan aftrekken hangt af van het inkomen en de spelregels van de belastingdienst. Op deze pagina wordt stap voor stap uitgelegd hoe de belastingaftrek in zijn werk gaat.

Via de zorgverzekering

Coöperatie VGZ

Mantelaar heeft met zorgverzekeraar coöperatie VGZ afspraken gemaakt over de vergoeding van haar zorgstudenten. Dit geldt voor alle ‘labels’ die deze zorgverzekeraar aanbiedt: VGZ, Univé, IZZ, IZA en UMC. De vergoeding vindt plaats via de aanvullende verzekering (de basisverzekering vergoedt momenteel geen respijtzorg).

Hoeveel uren uw cliënt vergoed kan krijgen, hangt af van haar of zijn aanvullende verzekering. Dit loopt uiteen van 5 tot maar liefst 25 dagen.

Met de zorgverzekeraar is afgesproken dat deze dagen flexibel mogen worden ingezet: één dag mag ook worden ingezet als 2 nachtdiensten (van negen uur) of 4 dagdelen (van vier uur).

Bijvoorbeeld: uw cliënt heeft de ‘VGZ Aanvullend Beter’ verzekering. Deze vergoedt 10 dagen per jaar vervangende mantelzorg. Die dagen mogen ook worden ingezet als 10 x 4 = 40 dagdelen of 10 x 2 = 20 nachtdiensten.

Deze afspraak geldt dus ook voor de aanvullende verzekeringen van Univé, IZZ, IZA en UMC.

Ook andere verzekeringen werken met respijtzorg, zoals Zilveren Kruis, Pro Life en Interpolis. Als klant met een aanvullende verzekering bij een van deze verzekeraars kunt u gebruikmaken van een mantelzorgvergoeding. Het bedrag van deze vergoeding verschilt van maximaal €750,- tot €1.250,- per jaar, afhankelijk van het aanvullende pakket.

Via een gemeentelijke regeling

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is een wet uit 2015. De wet regelt ondersteuning door de gemeente, met het doel dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, en deel uit blijven maken van de maatschappij.

De WMO maakt onderscheid tussen algemene en maatwerkvoorzieningen. Per gemeente verschilt de invulling van de WMO. Varierend van het mantelzorgcompliment tot de inkoop van mantelzorgondersteuning voor inwoners. Onderzoek hier en ontvang een overzicht van de vergoedingen en regelingen binnen de gemeente van uw client.

Via het persoonsgebonden budget (PGB)

Vaak kan de zorg vergoed worden vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Dit kan als er sprake is van een PGB voor begeleiding, huishoudelijke hulp en/of persoonlijke verzorging.

De bekostiging van het PGB vindt plaats vanuit de Wmo (gemeente) of de Wlz (zorgkantoor). Dat wordt (kort gezegd) bepaald door de zorgzwaarte van uw cliënt. Is onduidelijk of de zorgvraag van uw cliënt onder de Wmo of Wlz valt? Dan is het gemeenteloket een goed startpunt. De zorgstudenten van Mantelaar kunnen in elk geval vanuit zowel een PGB-Wmo als een PGB-Wlz vergoed worden.

Via de belastingaftrek

Mogelijk kan uw cliënt de kosten niet of niet helemaal vergoed krijgen via zorgverzekering of PGB. Dan bestaat de mogelijkheid om deze kosten af te trekken van de inkomstenbelasting. Dat kan een fors voordeel opleveren: tot wel 50% van de kosten!

Bij de jaarlijkse aangifte kunnen de kosten opgevoerd worden als aftrekpost ‘extra gezinshulp’. Hoeveel kosten uw cliënt kan aftrekken hangt af van het inkomen en de spelregels van de belastingdienst. Op deze pagina wordt stap voor stap uitgelegd hoe de belastingaftrek in zijn werk gaat.